Obavještenje o promjeni naziva ustanove

Poštovani, obavještavamo vas da je Javna ustanova "Centar za kulturu" Zavidovići nedavno izvršila promjenu naziva i proširenje djelatnosti, te će ubuduće djelovati pod novim nazivom: Javna ustanova "Kulturno-sportski centar" Zavidovići.…

Continue Reading Obavještenje o promjeni naziva ustanove