Konkurs za imenovanje direktora u JU”Kulturno-sportski centar”Zavidovići
default

Konkurs za imenovanje direktora u JU”Kulturno-sportski centar”Zavidovići

JU „Kulturno-sportski centar“     ZAVIDOVIĆI ID 4218346370009 Tel/faks: 032-879-096 Transakcijski račun: 1028410000006441 (Union banka) Na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama , člana 25. stav 1. alineja…

Continue Reading Konkurs za imenovanje direktora u JU”Kulturno-sportski centar”Zavidovići