SEKCIJE

Gorska služba spašavanja Zavidovići

Stanica GSS Zavidovici broji oko 40-ak članova, od čega je 14 registrovanih spasilaca. Ženskog osoblja je 5, ostali članovi su muškarci. Najstariji član kao spasilac i najiskusniji u stanici je Admir Bajraktarević Ado, koji je i načelnik stanice. Zamjenik načelnika je Emir Balić.  Svi koji se priključe u GSS moraju da prođu ljetni i zimski kurs spašavanja (svaki kurs traje 4 vikenda). Kada prođe 2 godine od prvog položenog kursa, spasilac pripravnik ima pravo da izađe na završni kurs za registrovanog spasioca. Zadatak GSS-a je spašavanje ljudi, životinja i materijalnih dobara na najtežim i nepristupačnim mjestima na koja hitna pomoć ne može da dođe. Primjer spašavanja su majske poplave 2014.godine, pri kojima je stanica Zavidovići evakuirala preko 200 ljudi iz poplavljenih područja za manje od 3 sata. Posljednje spašavanje je bilo ove godine u januaru, kada smo spašavali petogodišnjeg dječaka sa ski staze na Ponijerima. Najviše surađujemo sa Civilnom zaštitom ZE- DO kantona i općinom Zavidovići, kao i sa svim ostalim GSS stanicama u Bosni i Hercegovini. GSS se financira iz općinskog i kantonalnog Budžeta i kroz raznorazne projekte. Najviše posla imaju zimi, zbog poteškoća koje dolaze zbog snijega (padovi, gubljenja u magli i mećavi, iznenadnih mećava, niskih temperatura, nespremnosti izletnika). Najčešće intervencije su potrage za zalutalim izletnicima. Stanica GSS Zavidovići moglo bi se reći da je vrlo “bogata” opremom, mada tu fali još nekih sitnica (užadi, karabineri, kompleti prve pomoći, nosila, itd.). Edukacije nikad dosta, tako da su stalno na tečajevima i seminarima, stalno se unapređuju i teže biti što bolji i uvijek na usluzi građanima, 365 dana u godini.

Kontakt: Admir Bajraktarević – 062 803 388
Emir Balić- 062 918 975

Kajak klub DUGA

Akademski kajak klub DUGA Zavidovići je sportski klub i nevladina je i nestranačka organizacija. Udruženje-klub je osnovano u augustu 2014. godine.

Ciljevi udruženja
Udruženje “AKADEMSKI KAJAK KLUB DUGA“ Zavidovići, osnovano je sa ciljem masovnog okupljanja građana, a naročito djece i omladine radi njihovog vezivanja za sport, sportove na vodi-kajak i sve pozitivno što sport može ponuditi.

 Djelatnost Udruženja-kluba je:

  • obučavanje i treniranje u upravljenju kajakom na vodi,
  • treniranje djece i omladine s ciljem formiranja zdravog tijela i duha,
  • učestvovanje selekcija u takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
  • saradnja sa školama i drugim obrazovnim ustanovama,
  • školovanje, usavršavavanje i razvijanje sopstvenog stručnog kadra,
  • suradnja sa drugim sportskim organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi razmjene iskustava i razvijanja prijateljskih odnosa,
  • organizovanje seminara, okruglih stolova i dr,
  • organizovanje raznih aktivnosti vezanih za turneje, putovanja, kampove, ljetovanja i zimovanja,
  • suradnja sa Civilnom zaštitom

Klub  je do sad u svojoj kratkoj takmičarskoj aktivnosti osvojio veliki broj medalja, od kojih posebno izdvajamo osvajanje državnog prvenstva u pojedinačnoj kadetskoj konkurenciji u disciplini slalom divlje vode ( oktobar 2016.), kao i osvajanje  trećeg (2015.) i prvog mjesta (2016.) na Otvorenom prvenstvu grada Zagreba u kadetskoj konkurenciji u disciplini spust-klasik na divljim vodama.

KBD Zavidovići

KBD Zavidovići osnovala je grupa entuzijasta naprednih kulturnih stvaraoca i znalaca, Bečić Vahid, Mehić Ferid, Hantalović Safet, Starčević Nuraga,  Ibrišimović Mirsad i Sušić Amir. Svojim radom i djelovanjem unapređuje rad i budi običaje i tradiciju naših naroda. Kako na području općine Zavidovići, tako i u Zeničko-dobojskom kantonu, Federaciji, Europi i Aziji. Kulturno bosansko društvo Zavidovići je nastavilo rad društva RKUD “Rad” Zavidovići, koje se ugasilo 1990.godine., te nastavlja edukaciju mladih u više sekcija, među kojima prednjači folklorna sekcija. Društvo se razvija u muzičkoj, dramskoj i ritmičkoj sekciji te običajima i tradiciji očuvanja narodne baštine kao što su izvorni instrumente “SAZ”.

Folklorna sekcija radi sa više skupina, tako da je zastupljen rad dječije skupine uzrasta od 7 do 10 godina, nešto starije skupine od 10 do 18 godina, te seniora i veterana. KBD svoj prvi nastup bilježi na obilježavanju Bajramskog sijela koje se tradicionalno održava i organizuje na nivou općine. Zahvaljujući predanom radu entuzijasta i podršci roditelja, kao i društveno-političkih radnika i struktura općine, interes i ciljevi društva su da se što više mladih posveti radu u društvu kao i da se educiraju i očuvaju naši običaji i tradicija.

Želimo da se omasovi društvo u vidu članstva u svim sekcijama. Jedan od ciljeva je također sačuvati prijateljske odnose sa svim kulturnim stvaraocima kako u Federaciji BiH tako i sa bratskim gradovima u Republici Turskoj.

Streljački klub Zavidovići

U sklopu obilježavanja Dana Armije RBiH, 15. aprila, u Zavidovićima je svečano otvoren prvi streljački klub poslije rata u Zavidovićima. Klub se nalazi u zgradi Doma kulture.

– Od samog dana otvorenja pa i dan danas dolaze i mlađi i stariji, jer je to svojevrsna atrakcija u ovom gradu s obzirom na to da je nakon rata ovo prvi streljački klub na području naše općine. Da bi bili članovi kluba osobe moraju biti punoljetne, bez obzira na to što se radi u vazdušnim puškama, ipak je u pitanju vrsta oružja – istakao u razgovoru predsjednik kluba Haris Ćatić.

U klubu posjeduju 20 vazdušnih pušaka, a članovi će osim rekreacije imati i mogućnost međusobnog takmičenja.

Trenutna dnevna cijena je simbolično 2 KM, gdje dobijete 3 mete i 30 dijabola. Mjesečna pretplata će iznositi 10 KM, i članovi će moći dolaziti tri puta sedmično. U zavisnosti od broja članova moguće je da cijene usluga budu i snižene. Pozivam sve zainteresovane da dođu i prijave se, jer ovo je nešto što naš grad već dugo nije imao.

UG Ceker Zavidovići

Udruženje je nestranačka, nevladina organizacija. Udruženje ima Statut društvene, edukativne i kulturološke organizacije u koju se dobrovoljno učlanjuju građani svih uzrasta, nacija, vjroispovijesti, rasa a u cilju zadovoljavanja potrebe za edukativnim, kulturnim i kreativnim radom. Naziv udruženja građana je „Centar za edukaciju, kulturu i kreativni razvoj”. Skraćeni naziv udruženja je „CeKER”. Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama i odgovornostima na osnovu Ustava i Zakona.

Udruženje je osnovano 2005. godine. Osnovni ciljevi udruženja su razvoj edukacije, kulture i kreativnog rada koji vode do poboljšanja društvenog i ekonomskog statusa mladih. Stavljanje u funkciju i organizovanje specijalnih radionica namjenjenih za kreativno izražavanje koje će unaprijediti afirmaciju moderne umjetnosti, teatra, muzičke i likovne edukacije, poezije te čuvanje tradicionalne kulturne baštine. Aktiviranje svake uzrasne populacije na pozitivno mišljenje o pružanju i davanju bezuslovne pomoći bez obzira na spol, naciju, vjeru.

Kontakt: 062/330 456
Predsjednica: Aida Jalmanović

Baletni studio "Be Lady"

Baletni studio „Be lady“ sa radom je počeo u mjesecu februaru 2019.godine.

Okuplja polaznike u dobi od 4 do 14 godina, i pruža im neformalno obrazovanje u klasičnom i savremenom baletu,i u svojim redovnim oblicima nastave Baletnog studija upoznaje polaznike s čarolijom baletnog i savremenog plesnog jezika,te razvija kreativnost kroz improvizacijske tehnike.
Nastava se odrzava dva puta sedmično u prostorijama Centra za kulturu, a časove vodi nastavnica baleta Dragana Dikić iz Novog Sada.Predsjednica baletnog studia UG“Be Lady“ je Enisa Bešlija.

Kulturno umjetničko društvo „Krivaja“ Zavidovići

Kulturno umjetničko društvo “Krivaja” je osnovano 2000.godine. Djeluje kao nasljednik Kulturno umjetničkog društva “Rad” kroz folklornu i muzičku sekciju.
Društvo broji više od 150 članova, koji su proputovali i predstavljali našu Općinu i državu širom Bosne i Hercegovine i Evrope.
KUD “Krivaja” je jedan od su organizatora tradiocionalne kulturno-zabavne manifestacije “Ljeto u gradu”, kao i organizator manifestacije “Raspjevana jesen”.

Predsjednik Upravnog odbora je Enes Bajrić.

„Škola glume“ Centar za kulturu

JU Centar za kulturu Zavidovići 2017. godine počeo je sa realizacijom projekta „Škole glume“.Polaznici „Škole glume“ su učenici osnovnih i srednjih škola, koji su podijeljeni u dvije grupe, mlađu od 7 do 14 godina i stariju od 14 do 18 godina.

Polaznici“Škole glume“ jednom sedmično imaju časove u Velikoj sali Centra za kulturu.Svaka grupa ima po dva časa rada na svom usavršavanju i vježbanju glume.Osim rada na glumi,  velika pažnja se daje na radu pokreta i  govora.

U dosadašnjem radu i aktivnostima „Škole glume“, od 2017.godine imali smo 6 premijera predstava.

Mlađa grupa je imala premijere predstava Ružno pače,Sedam Snježana i patuljaka, Patuljak iz zaboravljene zemlje i Basnodrom,  a starija grupa premijere predstava „Slučaj Lane S“, „Život je između“, „Ifigenija“, „A gdje je Nataša?“.

U sklopu projekta „Škole glume“, održava se i „Glumački kamp“ koji okupi oko 40 polaznika iz Kaknja, Zenice, Trebinja, Žepča i Zavidovića.