Zgrada Kulturno-sportskog centra uskoro će dobiti novu stolariju i fasadu

Nakon višegodišnjih napora menadžmenta ustanove i apliciranja na brojne adrese sa ponosom obavještavamo naše sugrađane i prijatelje kulture da počinjemo sa realizacijom projekta “Termoizolacija zidova i zamjena vanjske stolarije na zgradi JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona je prepoznala potrebu da se napokon krene u rekonstrukciju zgrade Kulturno-sportskog centra, koji je veoma važan za kulturni i društveni život građana Zavidovića, i isti podržala sa 300.000 KM.
Grad Zavidovići je aplicirao na javni poziv raspisan od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja gdje je odobreno dodatnih 30.000 KM, tako da će navedena sredstva upotpuniti planirane projektne aktivnosti na zgradi Kulturno-sportskog centra.

Objekat Kulturno-sportskog centra, nekadašnjeg Doma kulture, sagrađen je davne 1956. godine i ovo je jedan od najvrjednijih građevinskih zahvata od izgradnje zgrade.

U okviru rekonstrukcije, predviđena je ugradnja temoizolacione fasade i zamjena vanjske stolarije. Procijenjena vrijednost radova iznosi 315.000 KM sa PDV-om, a izvođač je preduzeće DKM d.o.o.Maglaj.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin