Potpisan Sporazum o saradnji dvije ustanove

Dana. 30.3.2021. godine  u prostorijama Centra za kulturu u Zavidovićima potpisan je  Sporazum o saradnji između dvije ustanove, JU Dom kulture Žepče i JU Centar za kulturu Zavidovići.
Sporazum o saradnji ima za cilj ostvarivanje institucionalne saradnje na polju dramsko-pedagoškog rada, kao i realizaciju nekih zajedničkih budućih projekata.
Ispred ustanova, potpisnici Sporazuma su Miroslav Ilić, direktor Doma kulture Žepče, i Sanel Jalmanović, direktor Centra za kulturu Zavidovići.
Zadovoljstvo potpisivanja Sporazuma o budućoj saradnji iskazali su direktori ustanova, sa nadom da će se što prije steći uslovi za realizaciju nekih od zajedničkih projekata.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin